Algemene voorwaarden

Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen zijn er bij Joy of Colors een aantal algemene voorwaarden, zodat iedereen weet waaraan hij of zij toe is.

Joy of Colors brengt op basis van uw aanvraag een offerte uit; dit kan geschieden via email, app of schriftelijk.
deze prijsopgaaf is geldig tot 4 weken na offertedatum.

Door retour zenden of bevestigen op email of app van de aanvraag  verklaart u zich akkoord met de prijsopgaaf en geldende voorwaarden. Zodra Joy of Colors uw aanvraag heeft ontvangen wordt uw boeking per mail aan u bevestigd en is uw boeking definitief. Heeft u liever een schriftelijke bevestiging dan kan deze op verzoek geleverd worden.

Joy of Colors rekent met vaste uurtarieven. Vanaf 2 uurs boekingen kan men per half uur bijboeken.

Voor boekingen op nationale feestdagen  geldt een toeslag van € 5,- op de uurtarieven.
Indien de schminklocatie verder ligt dan 75 kilometer van de vestigingsplaats van kan er uitsluitend voor 3 uur of meer
schminken geboekt worden of anderzijds grotere opdrachten.

Betaling voor particulieren:

De betaling dient contant te geschieden  voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Joy of Colors
van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

Betaling voor bedrijven:

CONTANT: De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van De
Schminkster van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben
gevonden.

OP REKENING: Joy of Colors biedt  bedrijven de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na
boekingsdatum over te maken op rekeningnummer  89.84.38.470 t.n.v. Joy of Colors, Bij de Gracht 1, Echt-Susteren.

Bij bevestiging van uw boeking zal u gevraagd worden naar de gewenste betaalwijze.

Mocht u per abuis een factuur vergeten zijn, geen probleem! Dan sturen wij  hierover een herinnering per mail.
Indien u geen gehoor geeft aan deze betalingsherinnering, dan is Joy of Colors genoodzaakt verdere stappen te ondernemen (incasso). De daarmee gepaard gaande kosten zijn daarbij uiteraard voor rekening van de betalingsschuldige.

Tijden en pauze:

Schminktijden worden door Joy of Colors strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminkster langer blijft en het is mogelijk, dan geeft u opdracht  tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde
prijsopgave (zie wijzigingen).

Joy of Colors heeft na elke 2 uur  schminken recht op een doorbetaalde pauze van 15 minuten.

Voor een boeking op één dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden voor de tussenliggende uren wachtkosten
doorberekend conform geldend uurtarief.

Wijzigingen en annuleringen:

Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u z.s.m. door te geven. Daarbij
hanteert De Schminkster de volgende verplichtingen:

•Bij wijzigingen tot 2 weken voor boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging aangepast  (verlaagd/verhoogd).

•Bij wijzigingen binnen 1 week tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast indien het een
vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd.

•Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend bovenop de gestelde offerteprijs. Bij opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd.

Bij annulering van de boeking hanteert Joy of Colors de volgende betalingsverplichtingen:

•Bij annulering tot 2 weken voor boekingsdatum kunt u kosteloos annuleren.
•Bij annulering binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt 25% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.
•Bij annulering vanaf 1 week tot en met boekingsdatum zelf  wordt 100% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

Annulering door Joy of Colors:

•Joy of Colors behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.

•Joy of Colors behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van bijv. onterechte behandeling,
ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de
opdrachtgever hier per email of telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Joy of Colors zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch  nog feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen passende vervanging beschikbaar meer
is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen
vinden. Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

Aansprakelijkheid:

Joy of Colors doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch
klachten ontstaan dan zal in overleg met opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing.

Joy of Colors werkt met huidvriendelijke en ongeparfumeerde materialen die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer
uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont.

De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met koud water en zeep gemakkelijk te verwijderen. Sommige kleuren
-met veel kleurpigment- kunnen na wassen sporen achter laten op de huid. Deze
zijn met baby olie en baby doekjes eenvoudig van de huid te halen. Joy of Colors streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden, zonder de huid te
beschadigen.

Joy of Colors is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of
indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid.

In verband met hygiëne behoudt Joy of Colors zich het recht om -bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen-
personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

Vereiste benodigdheden schminklocatie:

De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor

•toegankelijke en veilige  locatie, welke ten alle tijde droog is en binnen het toelaatbare zon en/of wind.
•een tafel  met 2 stoelen
•ruim voldoende (dag-)licht
•mogelijkheid tot het verversen van  water

Bij BINNENLOCATIES zorgt de opdrachtgever  voor een rustige plek, niet in een doorloop naar eventuele andere activiteiten.
Joy of colors behoudt zich het recht het verrichten van haar schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren indien de werklocatie niet naar behoren is. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke
gevallen géén teruggaaf gegeven.

VANWEGE ONS WISSELENDE HOLLANDSE KLIMAAT
SCHMINKT Joy of Colors BIJ VOORKEUR BINNEN

Bij BUITENLOCATIES zorgt de opdrachtgever
voor een beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te zijn en beschutting te
geven tegen zonlicht, wind en regen (bijv. partytent, kraam).

Indien de weersomstandigheden van dien  aard zijn dat deze het naar inschatting van De Schminkster onmogelijke maken
schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnen locatie. Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt Joy of Colors zich het
recht de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

Toezicht tijdens schminken:

Joy of Colors is géén oppas en kan in
geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met
uw kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

Promotie door Joy of Colors:

De Schminkster behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banner, flyers en
visitekaartjes, mits anders overeengekomen is.

Overige voorwaarden opdrachtgever:

De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Joy of Colors afstand te doen van de eigen algemene
voorwaarden.

De Schminkster draagt géén bedrijfskleding van de opdrachtgever en/of andere bedrijven.

Foto’s – auteursrechten:

Joy of Colors behoudt zich het recht haar activiteiten middels foto’s vast te leggen. Deze foto’s (van
kinderen/volwassenen) kunnen op de website van Joy of Colors geplaatst worden.
Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft kunt u dit aangeven.

Op alle foto’s van Joy of Colors zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te
gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Joy of Colors.